Els principis d’Arrels


Arrels ofereix un espai educatiu per a nens i nenes de 2 a 6 anys amb la vocació d’assolir una formació integral a partir dels principis de la criança natural i l’aprenentatge no directiu i vivencial. En aquest marc, les famílies tenen un rol cabdal, formant part d’una comunitat on la implicació activa i la cooperació són fonamentals per al projecte educatiu. Arrels vol ser també un espai d’acompanyament a les famílies en la criança i educació de les seves filles i fills, des de la petita infància fins l’adolescència.

Els principis que sostenen Arrels són els següents:

  • L’aprenentatge es considera tot allò que sorgeix d’un impuls propi de l’infant i el paper de l’adult és acompanyar en aquest procés. L’aprenentatge es van generant a partir de l’acció i l’experimentació.
  • L’acompanyament no directiu estimula l’autogestió, l’autonomia, la responsabilitat, la creativitat, la confiança, l’expressió de les emocions i l’esperit crític.
  • L’aprenentatge és vivencial i actiu i implica descobrir, tocar, sentir i explorar l’entorn social i natural per tal d’assolir vincles més profunds amb la realitat que ens envolta. L’aprenentatge es porta a terme en ambients amb materials preparats, que es van transformant a mesura que apareixen noves necessitats en els infants.
  • L’acompanyament emocional dels nens i nenes és clau per garantir un procés educatiu satisfactori. Arrels fomenta l’autoconeixement i l’autoestima dels infants i la seva capacitat d’empatia cap a l’entorn social i natural.
  • Es respecten els ritmes de desenvolupament de cadascú, que són diversos, donant resposta a les necessitats de cada moment a partir de l’observació i de l’escolta activa.
    – L’educació es produeix dins un marc de convivència i de llibertat responsable, on valors com el respecte, els límits, la coresponsabilitat i el compromís són presents en el dia a dia.

El propòsit:

Arrels pretén ser una comunitat que ofereixi espais i eines que possibilitin processos de creixement i d’acompanyament en tres àmbits:

  • Criança: Aprofundir, reflexionar i acompanyar en el procés de criança dels nadons.
  • Aprenentatge: Acompanyar als infants, els joves i les famílies en el seu procés de creixement i desenvolupament personal integral des de l’òptica de la no directivitat.
  • Comunitat: Una comunitat implicada i dinamitzadora de la societat a la que pertany i de l’entorn en el que s’emmarca.

Anuncis